Utbildningskategori “Utbildning”

12 jun

Utbildning

Problembeskrivning & värdeflödesanalys

Onsdag 12/6

Karlskoga

24 apr

Utbildning

De 7 slöserierna och maskinförluster

Onsdag 24/4 kl 9.00-16.00

Örebro, Creative House Älvtomtagatan 12

12 jun

Utbildning

Introduktion till Visuell kontroll, VT

Inställt!

Örebro, men kan ändras beroende deltagande företag.

15 maj

Utbildning

Grundläggande mätteknik för tillverkningsindustrin

Onsdag 15/5 8.30-12.00

Örebro, men kan ändras beroende deltagande företag.

Utbildning

Svetsbeteckningar och ritningsläsning

Onsdag 17/4 8.30-15.30

Örebro, men kan ändras beroende deltagande företag.

Utbildning

Grundläggande ritningsläsning för tillverkade industri

Onsdag 13/3 kl 8.30-15.30

Örebro, men kan ändras beroende deltagande företag.

Utbildning

Ritningsutbildning, Form och Läge

24/4, 16/5 och 23/5

Första mötet sker via Zoom. Följande två dagar på Creative House, Örebro.