Industrihubben kan alltid hjälpa till med något för att utveckla din verksamhet!

Vi jobbar vi med insatser, utbildningar och nätverk som får dig och ditt företag att växa. Dessutom genomför vi industriutvecklingsprojekt med europeisk, nationell och regional medfinansiering.

Vi arbetar behovsdrivet!

Våra insatser följer en enkel femstegsprocess.

  1. Första samtal
  2. Behovsanalys
  3. Rekommendation
  4. Insatser
  5. Uppföljning

Läs mer om vår metodik

Vi tror på nätverk!

Med medlemskapet som grund anordnar vi föreläsningar, workshops, utbildningar, fokusgrupper. Vi vet att när man lär sig i grupp med andra så byggs nätverk och kontakter vilket är en av grundförutsättningarna för en konkurrenskraftig industri.

Läs mer om medlemskapet!

Se vad som finns i kalendern

Vi gör insatser i ditt företag!

Industrihubben finns som ett stöd och hjälp för dig och ditt företag. Du kan få hjälp med många olika saker bland annat

  • Behovsinventering
  • Företagsanalys
  • Coachning av industriutvecklare
  • Förbättringsarbete
  • GAP-analyser

Läs mer om våra insatser

Vi driver utvecklingsprojekt!

I Industrihubbens uppdrag ligger att söka och driva utvecklingsprojekt baserade på behov från medlemmarna och länets industri som helhet.

Läs mer om våra aktuella projekt