Så styrs IUC Industrihubb

IUC Industrihubb styrs genom en ägarförening vid namn Industriföreningen Industrihubb. Den föreningen bedriver sedan sin verksamhet i första hand genom IUC Industrihubb AB. Dessutom äger IUC Industrihubb ca 1/12 av IUC Sverige. Snurrigt? Då förklarar följande text det lite djupare.

Industriföreningen Industrihubb (802540-5914)

Detta är grunden till Industrihubben. En sammanslutning industriföretag som i formen ideell förening gemensamt förvaltar och utvecklar en industrifrämjande verksamhet.

Enligt stadgarna har föreningen till ändamål:
  • att verka för industrins utveckling i Örebro län
  • att verka för att skapa ett industriellt utvecklingscenter (IUC) i länet
  • att vara en aktiv ägare i länets IUC när det skapats

Stadgar

Föreningen är öppen för alla tillverkande och utvinnande industriföretag med verksamhet i Örebro län.

Föreningens styrelse sammanträder fyra gånger om året och arbetar med en långsiktig plan för industriutveckling i länet samt underhåller ett ägardirektiv till

Föreningen äger 100% av aktierna i IUC Industrihubb AB

Ägardirektiv

IUC Industrihubb AB (559398-2225)

Detta är företaget där IUC verksamheten bedrivs. Det är här personalen är anställd och det är härifrån aktiviteterna bedrivs.

Bolaget ska inte generera utdelning till sin ägare utan istället skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för industriutveckling i länet. Eventuellt överskott återinvesteras i den industrifrämjande verksamheten.

Bolagsstyrelsen sammanträder ungefär varannan månad.

IUC Industrihubb är en del av IUC-nätverket som består av 12 IUC-bolag och 10 samarbetsparter. Dessutom äger IUC Industrihubb 1/12 av IUC Sverige.

IUC Sverige (556626-2829)

Det nationella bolaget som gemensamt ägs av de regionala IUC-bolagen. Genom IUC Sverige får vi en möjlighet till mer och bättre nationella industriutvecklingsprojekt och erbjudanden. Men även en plattform för att utveckla gemensamma verktyg och metoder samt skapa statistik och rapporter på en aggregerad nationell nivå.

www.iuc.se