Ansök om medlemskap!

IUC Industrihubb skapades för skapa nätverk inom vår industriregion och att ditt företag ska få ta del av alla möjligheter till industristöd som finns både nationellt och i EU. Vi är en utvecklingsorganisation av industrin, för industrin som bygger på medlemskapet som grund.

Ansök om medlemskap

För de tillverkande företagen

Stadgarna möjliggör för att de fler än 650 tillverkande företagen i länet kan bli medlemmar i föreningen. Processindustri eller verkstadsföretag. Tvåmansföretag eller del av ett internationellt konglomerat. Alla är välkomna så länge ni industriellt producerar något inom länets gränser.

Årsavgifter

IUC Industrihubb har en medlemsavgift på 200kr. Där utöver en serviceavgift som baseras på hur många anställda man har enligt tabellen nedan.

Antal anställda Avgift
1-9 3 000
10-24 6 000
25-49 9 000
50-99 12 000
100+ 16 000

Ansök om medlemskap

Bli medlem!

Vill du bli medlem eller veta mera? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Industriutvecklare

072-160 44 48

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-160 44 48

Industriutvecklare

072-220 01 68

Eva Ahlin

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-220 01 68

Industriutvecklare

072-222 71 07

Sophia Burman

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-222 71 07