Våra insatser

Utöver våra nätverk och utbildningar erbjuder vi insatser i det enskilda företaget. Dessa insatser är ofta helt eller delvis subventionerade* av europeiska, nationella och/eller regionala medfinansiärer.

Kontakta oss för en insats

*Vi vill göra våra insatser tillgängliga för alla industriföretag. De flesta projektinsatser är begränsade till små och medelstora företag (så kallat SMF eller SME – max 249 anställda i koncernen). Till övriga medlemsföretag erbjduer vi insatserna kommersiellt. Kontakta oss för offert och mer information.

Förbättringsarbete

Ett arbete för att göra en förbättring i ditt företag. Våra fokusområden är just nu produktionseffektivisering, automation, och digitalisering.

Exempel på insatser vi gjort tillsammans med företag är: processkartläggningar, 5S-införanden, etablera dagligstyrning, ökat maskinutnyttjande, infört ISO-standard, stora och små robotiseringsförstudier, införa arbetssätt för ständiga förbättringar, produktionstekniska förstudier, införa nya arbetssätt i affärssystem, osv.

I vissa projekt har vi även möjligheten att anlita en konsult i förbättringsarbetet utifrån dina behov.

Erbjuds i Starkare Industri

Erbjuds i Robotkraft 5.0

 

Coachning av industriutvecklare

Coachning, bollplank eller mentor är ord som vi kan vi baka in i denna typ av insats. Tillsammans har Industrihubbens industriutvecklare erfarenhet av en bredd av olika situationer, ledarroller och industrisektorer. Vi kan vara den externa trygga rösten för dig eller för någon i din organisation som leder eller planerar för ett utvecklingsarbete.

I vissa projekt har vi dessutom möjligheten att anlita en konsult i en bollplankande roll utifrån dina behov.

Erbjuds i Starkare Industri

Företagsanalys

Detta är en intervjubaserad analys där vi går igenom alla dimensioner av att vara ett tillverkande industriföretag. Syftet är att skapa en bild över nuläget för att sedan komplettera med vision, riktning och potential. Som företag får du en omfattande rapport med värdefulla analyser och en prioriterad åtgärdsplan på såväl kort som lång sikt.

Företagsanalysen är utvecklad av IUC-nätverket över många år och den senaste versionen av metodiken lanserades i samband med årsskiftet 23/24. Analysen innefattar följande områden:

 • Ekonomi & Lönsamhet
 • Marknad & Omvärldskunskap
 • Produktutveckling
 • Produktion
 • Målbild & Utmaningar
 • Attraktiv arbetsplats /- givare
 • Organisation & Ledning
 • Hållbarhet – Sociala perspektivet
 • Digitalisering/Automation
 • Energi
 • Hållbarhet – Miljöperspektivet

Erbjuds i Starkare Industri

GAP-analys inom kompetens

Vi kan med beprövade metoder hjälpa till att hitta gapen i både kompetens och kapacitet för att utmaningar just ditt företag står inför.