Vi är IUC Industrihubb – vi arbetar för en konkurrenskraftig industri i hela länet

En oberoende och ej vinstdrivande organisation som är styrd av industrin, för industrin som hjälper länets industriföretag att följa med i den accelererande utvecklingen för att fortsatt vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Vår arbetsmetodik

Allt arbete börjar i industriföretagens behov. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa industrinytta baserat på deras utvecklingsbehov. Det gör vi genom att vara

  • Kopplingsdosan
    Vi bygger kontaktnät och insyn i vad samhällets olika aktörer har att erbjuda industrin. Denna insyn matchar vi med det individuella industriföretagets behov. Det gör oss till en kopplingsdosa mellan tillgängliga stöd och företagens utvecklingsbehov.
  • Landningsbanan
    Utifrån industrins behov kan vi svara på projektutlysningar eller ingå som utförare i olika former av konstellationer. Vi blir en regional landningsbana för europeiska och nationella medel.
  • Dialogparten
    Vi sammanställer industrin och i synnerhet små och medelstora industriers utvecklingsbehov. Vi tar plats, öppnar dörrar, skapar arenor och för fram behoven. Det gör oss till en dialogpart med offentlig sektor på många olika nivåer.

Målgrupp och ägarform

Vi ägs av våra medlemmar som är tillverkande och utvinnande industriföretag i länets alla tolv kommuner. Våra medlemmar ser nyttan med att gemensamt ordna inspiration, erfarenhetsutbyten och insatser för att följa med i och dra nytta av den industriella utvecklingen.

Finansiering

IUC Industrihubb finansieras av medlemsavgifter. Men även av Region Örebro län samt genom de projektmedel vi blivit tilldelade av olika finansiärer. Se respektive satsning/projekt för vad som gäller just där.

En del av IUC Sverige

IUC Industrihubb ingår i IUC-nätverket. Genom det nationella nätverket har vi på IUC Industrihubb tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.