Vi arbetar för en konkurrenskraftig industri i hela länet

Industrihubben är organisation som är styrd av industrin, verkar för industrin som bransch och som hjälper länets industriföretag att följa med i den accelererande utvecklingen för att fortsatt vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det gör vi genom att hjälpa dig och ditt företag.

Endast behovsstyrt arbete

Allt arbete börjar i industriföretagens behov. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa industrinytta baserat på deras utvecklingsbehov.,

För och av den tillverkande industrin

Vi ägs av våra medlemmar som är tillverkande och utvinnande industriföretag i länets alla tolv kommuner. Våra medlemmar ser nyttan med att gemensamt ordna inspiration, erfarenhetsutbyten och insatser för att följa med i och dra nytta av den industriella utvecklingen.

Finansieras av industrin och offentligsektor

IUC Industrihubb finansieras av sina medlemmar och från offentliga aktörer som Region Örebro län och några av kommunerna i länet. Dessutom söker och genomför Industrihubben projekt som medfinansieras av europeiska, nationella och regionala utvecklingsmedel.

En del av det nationella IUC-nätverket

IUC Industrihubb ingår i IUC-nätverket. Genom det nationella nätverket har vi på IUC Industrihubb tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.