Årets viktigaste förstudie:

Industrins behov av korta utbildningar

IUC Industrihubb startar en otroligt viktig förstudie. Vi ska hitta industrins behov av korta utbildningsinsatser och sedan söka EU-stöd för att helt eller delvis finansiera utbildningar 2025-2027.

Under våren och hösten 2024 vill vi träffa så många industriföretag i regionen som möjligt och inventera vilka specifika utbildningsbehov som finns hos befintlig personal. Det kan vara högt eller lågt, allt ifrån truckförarutbildning, heta arbeten & ritningsläsning till CNC-programmering och ledarskapsutbildning.

Har du behov av att utbilda din personal inom heta arbeten? Eller har ni behov av någon annan kompetens? Delta i vår förstudie och hjälp oss att inventera industrins behov av korta utbildningsinsatser.

Vill du och ditt tillverkande företag i länet vara med och delta i förstudien? Kontakta Sophia eller Anders så kommer vi och besöker dig.

Förstudien finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Örebro Län, tillsammans med IUC Industrihubb AB.

 

 

Vill du veta mer – hör av dig till Sophia eller Anders!

Industriutvecklare

072-222 71 07

Sophia Burman

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-222 71 07

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49