Starkare Industri i Örebro län

Projektet Starkare industri syftar till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft samt skapa arbetstillfällen i dessa företag. Genom projektet kommer fler företag bli medvetna om möjligheterna, men även påbörja eller fortsätta, sitt utvecklingsarbete inom produktionseffektiviseringar, digitalisering och automation. 

Arbetet börjar i företagets behov

Arbetsmetodiken som används är uppsökande verksamhet och behovsanalys. Baserat på behovsanalys kommer olika insatser göras inom produktionseffektivisering, automation, digitalisering. 

Arbetet utgår ifrån behovsanalys och därefter kan aktiviteter genomföras. Därutöver styr målgruppen över innehåll i seminarier, nätverk och de företagsnära insatserna. Dock inom ramarna för produktionseffektivisering, digitalisering och automation. 

Företag i grupper för inspiration och erfarenhetsutbyte 
  • Inspirationsseminarier 
  • Ämnesnätverk 
  • Workshops
I det enskilda företaget 
  • Mindre utvecklingsstödjande insatser, tex 40 timmar med expertkonsult 

Projektets syfte och mål – Starkare Industri 

Förstärkt förmågan för utveckling hos 75 tillverkande eller utvinnande företag i länet. 

Målgrupp 

Små och medelstora tillverkande och utvinnande industriföretag i Örebro län. 

Finansiärer 

IUC Industrihubb är projektägare. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansiärer är Region Örebro län och IUC Industrihubb AB.

 

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till någon av oss om du vill veta mer om projektet Starkare Industri.

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Industriutvecklare

072-220 01 68

Eva Ahlin

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-220 01 68

Industriutvecklare

072-160 44 48

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-160 44 48