23/3

RISE, Argongatan 30, Mölndal.

Workshop med RISE om maskinstatus och maskinmätning

kl 12.00 22/3

Labbet, Innovationsarenan Örebro Universitet. Fakultetsgatan 1

Årsmöte och Industriföreläsningar 2023

22 mars kl. 12.00

Labbet, Innovationsarenan Örebro Universitet. Fakultetsgatan 1

Thank God it’s Friday! En föreläsning om individers välmående tjugofyrasju

Tisdag 14 mars kl 9-12

Via Zoom

Teknikworkshop: AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri