Robotkraft 5.0

Ett projektet som ska hjälpa små och medelstora industriföretag i Västmanland, Sörmland och Örebro län att komma vidare med robotisering och automatiseringslösningar för att effektivisera tillverkningsprocessen.

Ett projekt i tre steg per deltagande företag.

Projektet genomförs i tre steg där IUC Industrihubb är mest delaktiga i steg ett.

  1. Nulägesanalys: baserat på de behov som företaget har genomförs ett besök för att fastställa om förutsättningar för lönsamt införande av robotbaserad automation finns.
  2. Konceptframtagning: Robotdalen tar fram en konceptsimulering alternativt en fysisk demonstration av lösningen som föreslås.
  3. Leverans och rekommendationer: Leverans av beslutsunderlag i form av en simulering i Robotstudio, CAD-underlag, eller film, samt rekommendationer inför en eventuell beställning av robotbaserad automation.

En insats av stort värde

Insatsen från Robotdalen värderas till 225 000kr och dettas ges till företagen som ett så kallat försumbart stöd (de minimis) som är förknippade med vissa regler och kan endast ges till små och medelstora företag. Projektet har en deltagaravgift på 29 000kr.

Vill du veta mera? Kontakta Anders!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49