Strategisk kompetensförsörjning

Ofta finns det utmaningar för industriföretag kopplat till kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Som chef och ledare ställer man sig ofta frågor som: 

  • Hur och var hittar jag rätt kompetens? 
  • Vilka kompetenser har jag nu och vilka behöver jag om 3-5 år? 
  • Hur skapar jag attraktionskraft och stärker mitt varumärke? 
  • På vilket sätt stärker jag min befintliga personal? 

Nu genomför Almi Mälardalen och IUC Industrihubb ett gemensamt projekt med syfte att stärka ditt företags förutsättningar för kompetensförsörjning. Som alltid är industrihubbens arbete behovsstyrt, vi börjar med ett samtal om era aktuella utmaningar och behov. Sedan kan vi ge olika former av stöd till exempel: 

  • Kompetenskartläggning med metodstöd 
  • Rådgivning och mentorsinsats 

I projektet finns även möjligheter ha vissa seminarier och workshops tillsammans med andra företag inom temat strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Industriutvecklare

072-220 01 68

Eva Ahlin

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-220 01 68

Industriutvecklare

072-222 72 67

Thomas Olsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-222 72 67