I samarbete med Örebro universitet

Utbildning

Ritningsutbildning, Form och Läge

Första mötet sker via Zoom. Följande två dagar på Creative House, Örebro.

24/4, 16/5 och 23/5

Anmäl här
I samarbete med Örebro universitet
Ritningsutbildning, Form och Läge
Första mötet sker via Zoom. Följande två dagar på Creative House, Örebro.
24/4, 16/5 och 23/5

Ritningsutbildning, Form och Läge

Öka ditt företags och dina medarbetares ritningskunskap inom toleranser och kravsättning genom form och läge. IUC Industrihubb i samarbete med Örebro universitet erbjuder en projektfinansierad uppdragsutbildning inom ritningslära.

Form- och lägestoleranser är ett område som vuxit i vikt allteftersom produkter och detaljers geometriska riktighet blivit mer precis och krävande, och mätmetoder blivit mer avancerade. En ritning definierad enligt gamla metoder lämnar mycket oklart specificerat och underförstått.

Med form- och lägestoleranser kan geometri specificeras entydigt och komplicerade former formbestämmas utan tvetydigheter.

Utbildningen ger kunskap i konceptet form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Deltagare kommer att bli väl förtrogna med att använda och läsa form och lägetoleranser. I utbildningen varvas teori med praktisk övning och verkliga exempel.

Utbildningens mål är att ge deltagaren grundläggande kunskap för att bli väl förtrogen med att läsa och använda from och lägetoleranser i sin yrkesroll.

Kursinnehåll:

  • Kort repetition om grundläggande ritningslära, vyer, måttsättning osv
  • Generella toleranser, ISO-toleranser och passningar
  • Form- och lägetoleranser
  • Måttjämkning
  • Standarder inom området. Hur de tolkas och hur de används på ritningen.

För vissa av de områden som anges ovan så har det relativt nyligen kommit nya standarder vilka kommer att gås genom.

Balansen mellan innehållet kommer att anpassas något efter anmälda deltagare och behov och önskemål som framkommit vid uppstartträffen.

Kursmaterial: För deltagare ingår lärobok, övningsbok &  övningsmaterial

Utbildningen finansierad av Region Örebro län via projektet Industrihubb Örebro län.

 

OBS! Intresseanmälan garanterar ej plats i utbildningen. Platsbekräftelse ges via separat mail.

Gör intresseanmälan

Har du frågor? Hör av dig!

Industriutvecklare

076-771 75 55

Christopher Sund

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 076-771 75 55

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via