Utbildning

Introduktion till Visuell kontroll, VT

Karlskoga

Fullsatt!

Introduktion till Visuell kontroll, VT
Karlskoga
Fullsatt!

OBS! Fullsatt!

Introduktion till Visuell kontroll, VT

Visuell kontroll innebär att man granskar svetsen och formen för att upptäcka eventuella fel eller brister. Det är den mest grundläggande och vanligaste metoden för att kontrollera svetsarbete och för att säkerställa att svetsen är av hög kvalitet och uppfyller de krav som ställs på den.

Denna utbildning i Visuell kontroll ger kunskap i att tolka svetsbeteckningarnas innebörd och hur de används, kännetecken och bakomliggande orsaker för formavvikelser och svetsdiskontinuiteter (svetsfel) samt kunskaper i genomförande av visuell kontroll. Utbildningen behandlar även olika typer av mätdon och mättekniker samt rutiner för rapportering.

Kursinnehåll

  • Svetsbeteckningar enligt SS-EN ISO 2553
  • Formavvikelser och svetsdiskontinuiteter enligt SS-EN ISO 5817 (stål) och/eller SS-EN ISO 10042 (aluminium)
  • Visuell kontroll enligt SS-EN ISO 17637
  • Mätdon och mätteknik
  • Rutiner för rapportering
  • OBS! Utbildningen avslutas med skriftlig och praktisk examinering.

Utbildare

Kursen ges av företaget Montico

 

Vill du veta mera? Hör av dig!

Industriutvecklare

072-160 44 48

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

 • 072-160 44 48

Dela via