Ämnesnätverk

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete

Hos deltagande företag i Örebro, Hallsberg, Kumla & Karlskoga

Första mötet 24/5

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete
Hos deltagande företag i Örebro, Hallsberg, Kumla & Karlskoga
Första mötet 24/5

Ett ämnesnätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete.

Detta är ett nätverk för att dela erfarenheter och lära av andra kring personsäkerhet och olycksförebyggande arbete. Vi bygga relationer till andra i liknande roller i andra företag och ökar våra kompetenser genom spännande diskussioner och gemensamt lärande.

Första nätverksmötet är 24/5 hos Epiroc.

 

Upplägg på nätverket

 • Träffas hos ett nytt företag varje gång
 • Varje träff har ett tema för diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Vi ser gärna att värdföretaget (och andra deltagare) enkelt presenterar sitt säkerhetsarbete på det givna temat
 • Produktionsbesök med fokus på personlig säkerhet
 • Macka/fika

Deltagare

 • 6 företag – sluten grupp.
 • Rekommenderas 2 deltagare från varje företag. Tex en med arbetsmiljöperspektivet och en med (produktions)teknikperspektivet.
 • Anmälan till nätverket öppnar 14/2

Antal träffar

6 halvdagsträffar. 6-7 veckors mellanrum

Kostnad

 • Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar och blivande medlemmar i IUC Industrihubb
 • Övriga företag betalar en deltagaravgift

Idé på teman

 • Hydraulik i produktion
 • Systematiskt säkerhetsarbete & ISO 45000
 • Säkerhetspyramiden
 • Ergonomi
 • Robotar
 • CE-märkning av installationer i sin process
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Arbetsmiljöarbete
 • OBS! Det är gruppen som själva sätter agendan för kommande träffar. Detta görs vid första tillfället.

Vill du veta mera kontakta oss gärna

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via