Ämnesnätverk

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete

Hos deltagande företag i Örebro, Hallsberg, Kumla & Karlskoga

Flera olika datum

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete
Hos deltagande företag i Örebro, Hallsberg, Kumla & Karlskoga
Flera olika datum

Ett ämnesnätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete.

Detta är ett nätverk för att dela erfarenheter och lära av andra kring personsäkerhet och olycksförebyggande arbete. Vi bygga relationer till andra i liknande roller i andra företag och ökar våra kompetenser genom spännande diskussioner och gemensamt lärande.

Schema

Nätverksträff #1
24/5, kl 09.00, Örebro
Tema: Intro, Bradleykurvan och Hydraulik

Nätverksträff #2
2/10 kl. 09.00, Örebro
Tema: Diskussion om bryt & lås, Arbetstillstånd och Ensam arbete

Nätverksträff #3
21/11 kl. 09.00, Hallsberg
Tema: Hur vi arbetar med screening av belastningsergonomi, Trucktrafik/Trucksäk och goda exempel.

Nätverksträff #4
27/2 kl9. Plats Karlskoga
Tema: Vilka arbetsmiljö utb gör vi (utöver BAM), Entreprenörssäkerhet, och Lokaler

Nätverksträff #5
25/3 kl9. Plats Örebro
Tema: Säkerhetskultur och skyddsronder m.m.

Nätverksträff #6
Datum och tid bestäms senare. Plats Karlskoga
Tema: Ej bestämt

Nätverksträff #7
Datum och tid bestäms senare. Plats Karlskoga
Tema: Ej bestämt

Upplägg på nätverket

 • Träffas hos ett nytt företag varje gång
 • Varje träff har ett tema för diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Vi ser gärna att värdföretaget (och andra deltagare) enkelt presenterar sitt säkerhetsarbete på det givna temat
 • Produktionsbesök med fokus på personlig säkerhet
 • Macka/fika

Deltagare

 • 6 företag – sluten grupp.
 • Rekommenderas 2 deltagare från varje företag. Tex en med arbetsmiljöperspektivet och en med (produktions)teknikperspektivet.
 • Anmälan till nätverket öppnar 14/2

Antal träffar

6 halvdagsträffar. 6-7 veckors mellanrum

Kostnad

 • Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar och blivande medlemmar i IUC Industrihubb
 • Övriga företag betalar en deltagaravgift

Vill du veta mera kontakta oss gärna

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via