Online | Teknikworkshop

3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Digital

Torsdag 17 oktober 2024 kl 9.00-12.00.

Anmäl här
3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar
Digital
Torsdag 17 oktober 2024 kl 9.00-12.00.

3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Vill du lära dig mer om additiv tillverkning och vilka möjligheter som finns? Välkommen på teknikworkshop!

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030.

För att utnyttja additivteknikens potential måste hänsyn tas till hela värdekedjan, inte minst design, simulering och efterbearbetning. Vi ger er glimtar om nuläget och möjligheter med additiv tillverkning och om testbäddarna vid RISE för additiv tillverkning i olika material. Vi orienterar er om pågående satsningar för ökad industriell additiv tillverkning och möjligheterna att använda testbäddar med utrustning och expertis för additiv tillverkning, nu och i framtiden.

För vem?
Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om additiv tillverkning och hur ditt företag kan börja eller fortsätta resan. Du får ökad förståelse och få ta del av företags erfarenheter och exempel.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Torsdag den 17 oktober 2024, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 15 oktober 2024

Denna Teknikworkshop utgår från Produktion 2030 och projekten DiLAMDiSAM och 3D Action som RISE driver.
Workshopledare

Urban Thuresson, projektledare och industricoach, RISE och Magnus Axelsson innovationsutvecklare, RISE

Dela via