Nytt projekt hjälper SMF industrier att automatisera

Vill du som litet eller medelstort industriföretag effektivisera eller kanske rent av automatisera din verksamhet? Då har vi ett erbjudande till dig. Robotkraft 5.0 är projektet som ska hjälpa företag i Västmanland, Sörmland och Örebro län att kartlägga vilka automatiseringslösningar som skulle kunna effektivisera tillverkningsprocessen hos små och medelstora företag.

Vi väldigt glada att kunna erbjuda länets industriföretag detta stöd. Att vi kan erbjuda lokal förankring och få Robotdalens expertis ut till länets industriföretag känns fantastiskt bra säger Anders Moberg, Industriutvecklare och VD på IUC Industrihubb.

En förstudie och visuell lösning

I projektet som utförs av Robotdalen kommer du som deltagare få stöd av en specialist som gör en förstudie kring era förutsättningar med flöden, logistik, behov och potential. Utifrån förstudien kommer du få konkreta förslag på lösningar som är applicerbara för er specifika verksamhet.

I projektet kommer vi initialt titta på företagets behov och förutsättningarna för att automatisera delar av verksamheten, säger Åsa Nordin, vd för Robotdalen AB. I nästa steg tar vi fram en konceptsimulering alternativt en fysisk demonstration av lösningen som föreslås och slutligen beslutsunderlag och rekommendationer för fortsatt automatisering.

Projektet genomförs alltså i tre steg:

1. Nulägesanalys: baserat på de behov som företaget har genomförs ett besök för att fastställa om förutsättningar för lönsamt införande av robotbaserad automation finns.

2. Konceptframtagning: Robotdalen tar fram en konceptsimulering alternativt en fysisk demonstration av lösningen som föreslås.

3. Leverans och rekommendationer: Leverans av beslutsunderlag i form av en simulering i Robotstudio, CAD-underlag, eller film, samt rekommendationer inför en eventuell beställning av robotbaserad automation.

Specialister hos Robotdalen kommer lägga upp till sex arbetsveckor per förstudie och som deltagande företag betalar man enbart 29 000 kr för arbetet. Resterande kostnad (cirka 225 000 kr) står projektet för, så det är ett väldigt förmånligt erbjudande, säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen vid Mälardalens universitet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västmanland, Västerås Stad, Region Sörmland och Örebro län. Målet är att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin verksamhet och det görs genom ett nära samarbete mellan Automation Region, Robotdalen, MITC och vi på IUC Industrihubb.

Text: Elin Glimberg

Vill du veta mera? Kontakta Anders!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via

Allmänt

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete

Nätverk om säkerhet – IUC Industrihubb & Epiroc bjuder in till ett ämnesnätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete. Nu kan…

14 februari, 2023 — Lästid 2 min

Allmänt

Läs rapporten om Regionala försörjningskedjor

Nu släpper vi rapporten från arbetet med regionala försörjningskedjor som IUC Industrihubb och Västra bergslagens industriförening genomfört. Läs sammanfattningen nedan…

9 februari, 2023 — Lästid 2 min

Allmänt | IUC Industrihubb

Ny styrelse är vald 

Sedan årsmötet den 10 april har Industriföreningen Industrihubb en ny styrelse. Huvuddelen av styrelsen fortsätter men stärks upp med tv…

22 april, 2024 — Lästid 2 min

Allmänt

Vi anställer två industriutvecklare

Vill du vara med att utveckla industrin i vårt län? Drivs du av att få göra nytta för många? Bra…

23 december, 2022 — Lästid 1 min