Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete

Nätverk om säkerhet – IUC Industrihubb & Epiroc bjuder in till ett ämnesnätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete.

Nu kan du vara med i ett nätverk för att dela erfarenheter och lära av andra kring personsäkerhet och olycksförebyggande arbete. Du kommer bygga relationer till andra i liknande roller i andra företag och öka din kompetens genom spännande diskussioner och gemensamt lärande.

Epiroc har ett mål att försöka nå noll olyckor. Det vill säga att etablera en kultur och en strävan mot en nollvision för olyckor. Detta mål ingår i arbetet med Agenda 2030 målen. Som en del i sitt arbete vill Epiroc utbyta erfarenheter och lära tillsammans med andra industriföretag kring detta område.

Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas. Grundtanken med ett ämnesnätverk är en kompetenshöjning för människor och företag. Återkommande träffar skapar en kultur där vi hjälper varandra att utvecklas. Målsättningen är att förstå den övergripande bilden över hur våra bolag bör se ut och agera i framtiden. Detta gör vi genom att hjälpa varandra förstå våra dagliga utmaningar och hur vi kan ta oss an dem på bästa sätt för att utvecklas.

Upplägg på nätverket

 • Träffas hos ett nytt företag varje gång
 • Varje träff har ett tema för diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Vi ser gärna att värdföretaget (och andra deltagare) enkelt presenterar sitt säkerhetsarbete på det givna temat
 • Produktionsbesök med fokus på personlig säkerhet
 • Macka/fika

Deltagare

 • 6 företag – sluten grupp.
 • Rekommenderas 2 deltagare från varje företag. Tex en med arbetsmiljöperspektivet och en med (produktions)teknikperspektivet.
 • Anmälan till nätverket öppnar 14/2

Antal träffar

6 halvdagsträffar. 6-7 veckors mellanrum

Kostnad

 • Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar och blivande medlemmar i IUC Industrihubb
 • Övriga företag betalar en deltagaravgift

Idé på teman

 • Hydraulik i produktion
 • Systematiskt säkerhetsarbete & ISO 45000
 • Säkerhetspyramiden
 • Ergonomi
 • Robotar
 • CE-märkning av installationer i sin process
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Arbetsmiljöarbete
 • OBS! Det är gruppen som själva sätter agendan för kommande träffar. Detta görs vid första tillfället.

Vill du veta mera eller anmäla dig? Kontakta Anders

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via

Allmänt

Läs rapporten om Regionala försörjningskedjor

Nu släpper vi rapporten från arbetet med regionala försörjningskedjor som IUC Industrihubb och Västra bergslagens industriförening genomfört. Läs sammanfattningen nedan…

9 februari, 2023 — Lästid 2 min

Allmänt

Vi anställer två industriutvecklare

Vill du vara med att utveckla industrin i vårt län? Drivs du av att få göra nytta för många? Bra…

23 december, 2022 — Lästid 1 min

Allmänt | IUC Industrihubb

Ny styrelse är vald 

Sedan årsmötet den 10 april har Industriföreningen Industrihubb en ny styrelse. Huvuddelen av styrelsen fortsätter men stärks upp med tv…

22 april, 2024 — Lästid 2 min

Allmänt

Nytt projekt hjälper SMF industrier att automatisera

Vill du som litet eller medelstort industriföretag effektivisera eller kanske rent av automatisera din verksamhet? Då har vi ett erbjudande…

2 juli, 2023 — Lästid 2 min