Läs rapporten om Regionala försörjningskedjor

Nu släpper vi rapporten från arbetet med regionala försörjningskedjor som IUC Industrihubb och Västra bergslagens industriförening genomfört. Läs sammanfattningen nedan eller ladda hem hela rapporten.

Läs hela rapporten

Sammanfattning

Syftet med pilotprojektet regionala försörjningskedjor var att ta fram och testa en metodik för att stärka förutsättningarna för mer regionala affärer inom industrin. I linje med trenden att svenska företag flyttar mer inköp av insatsvaror från Asien till Europa. En verifierad metodik kan ligga till grund för ansökningar om större projekt kopplade till europeiska eller nationella projektutlysningar.

Metodiken har verifierats på fyra kundföretag och fyra leverantörer. I dessa samtal har det gjorts många observationer som ligger till grund för slutsatser och rekommendationer.

Kundernas krav har förenklats till två tabeller. En tabell med hårda krav kopplat till nyckeltal och certifieringar samt en med mjukare krav kopplat till mer subjektiva förväntningar och organisation. Kunderna lägger stort fokus på de mjukare kraven.

Vid en första anblick ser det ut att vara små skillnader mellan kundernas krav och leverantörerna förmåga. Efter en fördjupad analys framträder dock större gap mellan kund och leverantör.

Slutsatserna kan summeras inom fem områden.

  • Utmanande kravbild för mindre leverantörer.
  • Personalbristen håller tillbaka tillväxten.
  • Möjlighet för regionala leverantörer att även leverera tjänster.
  • Regionala försörjningskedjor gör det lättare att möta kundernas förväntningar.
  • Goda samarbetsmöjligheter mellan kundföretagen och offentlig sektor kopplat till leverantörsutveckling.

Respektive intressentgrupp ges olika rekommendationer där ett urval är att:

  • Kundföretagen rekommenderas att hitta en version av lättare leverantörsstyrning för att låta leverantörerna växa under ökande ansvar till önskad kravnivå. Mindre företag har inte den organisation som krävs initialt.
  • Leverantörerna rekommenderas att i större utsträckning använda existerande och potentiella kunders långsiktiga kravbilder som inspel till målbilderna för sitt interna utvecklingsarbete.
  • Region Örebro län och aktörerna rekommenderas att skapa fler forum där kunder och leverantörer har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och samarbeta kring affärsneutrala teman. Detta påverkar industriutvecklingen generellt och sprider information om vilka företag och förmågor som finns regionalt.

Aktörer och storföretag kan gemensamt göra insatser så som att arrangera informationsträffar och utbildningar kring kommande kravområden så som, Ecovadis, ISO 27000 och ISO 45000.  Samt att etablera ett råd kring leverantörsutveckling för alla företag som är stora industriella inköpare.

Läs hela rapporten

Dela via

Allmänt

20 behovsanalyser är genomförda

Industrihubbens första 20 behovsanalyser är genomförda Sedan arbetet med Industrihubben började har det nu genomförts många företagskontakter och hela 20…

11 december, 2022 — Lästid 3 min

Allmänt

Nätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete

Nätverk om säkerhet – IUC Industrihubb & Epiroc bjuder in till ett ämnesnätverk om personsäkerhet och olycksförebyggande arbete. Nu kan…

14 februari, 2023 — Lästid 2 min

Allmänt

Vi anställer två industriutvecklare

Vill du vara med att utveckla industrin i vårt län? Drivs du av att få göra nytta för många? Bra…

23 december, 2022 — Lästid 1 min

Allmänt

Nytt projekt hjälper SMF industrier att automatisera

Vill du som litet eller medelstort industriföretag effektivisera eller kanske rent av automatisera din verksamhet? Då har vi ett erbjudande…

2 juli, 2023 — Lästid 2 min