Avslutningsevent Regionala försörjningskedjor

Björkborn, Karlskoga

9/2 klockan 10.00

Anmäl här
Avslutningsevent Regionala försörjningskedjor
Björkborn, Karlskoga
9/2 klockan 10.00

Avslutningsevent för pilotprojektet Regionala försörjningskedjor

Välkomna till denna avslutning på pilotprojektet Regionala försörjningskedjor med följande hållpunkter.

 • Kaffe och mingel från 0930
 • Slutredovisning av projektet
  Anders Moberg och Dan-Åke Widenberg redogör för bakgrunden till projektet, vad de sett under arbetet och förslag för framtiden.
 • Praktisk leverantörsutveckling – Erfarenheter från Volvo Lastvagnar
  Karin Lundberg, VP Supply Network Quality på Volvo Group Purchasing kommer att inspirera oss på temat leverantörsutveckling. Kanske får vi även ett komplement till de kravbilder som presenterats i rapporten.
 • Kortare presentation av deltagande företag och aktörer
  Alla deltagande företag och aktörer ges möjligheten att kort presentera sitt företag.
 • Lunch
 • Ett avslutande samtal i grupp
  Reflektioner och diskussion kring frågan, ”Vad kan vi ta med oss från dagen?”

Anmälan sker på länken nedan

Varje deltagande företag erbjuds delta med högst 3 personer.
Övriga medlemmar i VBIF Västrabergslagens industriförening eller IUC Industrihubb erbjuds att delta med högst 2 personer.
Fyll i din anmälan här. En anmälan per person.

Om projektet

Pilotprojektet Regionala försörjningskedjor är finansierat av Region Örebro län och har genomförts av IUC Industrihubb och Västra bergslagens industriförening.

Bakgrunden är att det finns en trend som kommit de sista åren. Det är att svenska storföretag köper mindre i Asien och mer från Europa. Vårt län är, inte helt opartiskt, en viktig del av Europas industri och kan vi hitta ett koncept att förmedla storföretagens krav på potentiella lokala leverantörer uppstår en möjlighet att de lokala leverantörerna rustar sig för framtida affärer.

Projektet har testat en metodik i att samla kundföretagens kravbild samt att göra en gapanalys mellan kravbilden och den enskilda leverantörens förmåga. Projektets förhoppning är att metodiken kan valideras och ligga till bas för framtida större insatser om utlysningar kommer från europeiskt, nationellt eller storregionalt håll.

Vill du veta mera? Kontakta oss gärna!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via