Produktionschefsnätverket - Nu öppnar anmälan

Vi fortsätter med att genomföra nätverk. Nu satsar vi på ett nätverk för produktionschefer. Ett litet nätverk där en grupp i liknande situationer och med liknande utmaningar träffas och lär gemensamt.

Målgrupp: Förstanivåns linjechef, personalansvar över kollektivanställda. Vi bedömer att, för ett bra utbyte, bör alla deltagarna vara bekväm i rollen och ha erfarenhet i rollen från ett företag med minst 30-40 anställda.

Gruppsammanstätningen: Max 7 i gruppen som nomineras av sina chefer och som intervjuas och ev testas av oss för att hitta egenskaper så att gruppen sätts ihop på ett optimalt sätt. Max 1 deltagare per företag.

Nätverksformen: Ca 6-7 träffar under 1 år man ska vara hos varandra och varje träff är en halvdag. Start under hösten 2023 och nätverket faciliteteras av IUC Industrihubb.

Målet: Att se att andra i samma position har samma funderingar och ställs inför samma utmaningar i vardagen som jag och att kunna vila i det. Samt att bygga ett tryggt nätverk.

Kostnad: 3.900 för medlemmar och 15.900 för icke medlemmar.

Teman: Ämnena sätts ihop av gruppen utifrån behov och dialog. Ett ”smörgåsbord” av temaidéer finns i listan nedan.

 • Processeffektiviseringar
 • Planera och delegera
 • Strategi- och förändringsarbete
 • Målframtagning
 • Hållbarhet och kvalitet
 • Det ”politiska” spelet
 • Nya krav och möjligheter
 • KPI:er hur se och följa trender
 • Ledarskapsfrågor
 • Jämlikhet
 • Arbetsgivaransvar map miljö
 • Hållbarhetfokus
 • Jag som ledare
 • Jag som medarbetare
 • Lean i vardagen?
 • Effektiva beslutsvägar och action-agerande
 • Effektiva krossfunktionella samarbeten?
 • Målstyrning och nedbrytbara mål,
 • Säkerhetsarbete i praktiken,
 • Tuffa personalärenden – utbyte av erfarenheter utan att prata namn och detaljer.
 • Samarbete /utmaningar – uppåt och neråt, sin chef och sin/a koordinatorer/skiftledare
 • Roller i projekt
 • Säkerhet o miljö frågor
 • Att leda i förändring
 • Nya lösningar på gamla problem
 • När min chef byts ut
 • När min chef ”lägger sig i”
 • Hur skapa tillväxt
 • Hur hantera ny teknik
 • Paradigmskiften-hur vet man?
 • Att bli uppköpt
 • Att leda i uppgång
 • Att leda i nedgång
 • Rekrytera och behålla
 • Arbetsrätt
 • Walk the talk
 • Balans i livet
 • Självledarskap

Vill du veta mer eller göra en anmälan? Kontakta oss!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via

Nätverk

Kvalitetsnätverk bygger relationer inom industrin

Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas. Ämnesnätverket Kvalitet är ett bra exempel för…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

IUC Industrihubb erbjuder

Fyra utbildningar i vår inom ritningsläsning

Fyra utbildningar i vår inom ritningsläsning En intressant sak har visat sig när vi besökt och lyssnat på behov hos…

2 februari, 2024 — Lästid 1 min

IUC Industrihubb erbjuder

Över 50 personer deltog i vår spaning om Generation Z

Vilken succé! Över 50 personer deltog i vår spaning om Generation Z Vi kommer nu att fortsätta med månadsspaningar p…

21 september, 2023 — Lästid 3 min

IUC Industrihubb erbjuder | Utveckling

Strategiskt bollplank i ledningsgruppsarbetet

Mattias Brink, VD på Itaab Trading AB träffade Anders Moberg under hösten 2022 när Anders var på besök för att…

10 mars, 2023 — Lästid 1 min