Med fokus på förbättringar i flödet och företagets vi-känsla

Guldsmedshyttans mekaniska erbjuder legotillverkning i form av svetsning och skärande bearbetning. Det handlar om fåstyckstillverkning och stora detaljer, ofta på tiotals ton. I och med det hantverk som krävs så är också ledtiderna relativt långa. Kan ledtiden kortas så kan fler produkter komma igenom flödet vilket ger möjlighet till fler affärer.

Och det var just här skon klämde när IUC Industrihubb tog kontakt, ibland fick Guldsmedshyttans Mekaniska tacka nej till affärer just för att produktionen var full. Arbetet med IUC började med att man genomförde en behovsanalys. Ett behov som kom fram i dialogen var en önskan att korta företagets ledtider från order till leverans. Rekommendationen från IUC Industrihubb blev bland annat att genomföra en flödeskartläggning som ett första steg. En annan rekommendation var att delta i kvalitetsnätverket som då var under uppstart.

Kontakt och dialog hölls över året och i mars 2023 var det läge att genomföra en insats. Efter mycket dialog mellan IUC Industrihubb och Guldsmedshyttans Mekaniska så genomfördes två workshopdagar tillsammans med all personal.

Vi ville verkligen landa rätt i genomförande och innehåll. Genom dialog med företaget så skräddarsydde vi insatsen utifrån det läge där man faktiskt var, berättar industriutvecklare Christopher Sund.

I flödeskartläggningen gick man igenom alla processteg och flöden i tillverkningen gällande en specifik produkt. Man identifierade även de omständigheter som var försvårande eller försenande. Dessa listades för att sedan ses över och arbetas vidare med för att förbättra verksamheten.

En viktig del i övningen var också att diskutera vart man vill och vilket det önskade läget är.

– Har man inte en gemensam syn på vad man vill åstadkomma och vilket som är sitt önskade läge, så är risken stor att man drar åt olika håll. Man missar att fokusera på sådant som har störst potential att ta gruppen mot målet säger Christopher.

Under dag två lades fokus på att hitta förbättringar i flödet, och att diskutera värderingar, principer och företagets ”vi känsla”. Ett behov och önskemål som framkommit i samtal med medarbetarna.

Tillsammans tog personalen fram värdeord att diskutera, för att se om vi menar samma sak när vi använder dem. Vi trodde att det var självklart att det var så hos oss men det visade sig inte stämma… Arbetet kommer att följas upp genom en stående punkt på våra produktionsmöten 1 gång/månad samt under våra medarbetarsamtal säger Mari Andersson-Jansson, KMA-samodnare på Guldsmedshyttans Mekaniska.

– Att man har gemensamma värderingar och principer är en förutsättning för att driva förbättringsarbete tillsammans. Man måste prata om dessa frågor löpande. Och ibland underlättar det att komma igång med diskussionen och dialogen med hjälp av en neutral person utifrån säger Christopher.

I dagsläget har Guldsmedshyttans Mekaniska sexton anställda fördelat på fyra svetsare och tolv operatörer. De har även en timanställd tjej svetsare som går en högskoleutbildning parallellt. Många i personalen har varit med under en lång tid, därför finns ett stort kunnande gällande produktionen. Men det håller så sakteliga på att genomföras ett generationsskifte.

– På det viset får man även in nytänk och nya aspekter på hur saker kan göras, ibland på ett effektivare sätt. Det vi gör hos oss är ett hantverk och det tar lång tid att lära upp sig. Vi brukar räkna med att man är ganska självgående efter ca 1-1,5 år säger Mari.

– Många i personalgruppen har gett uttryck för att arbetet med IUC Industrihubb var och är positivt och behövligt. Det måste vara ständigt pågående för att hållas vid liv. Christopher var mycket uppskattad i sin roll och gjorde ett fantastiskt arbete både i själva flödeskartläggningen men också i planeringsstadiet. Vi uppskattade särskilt hans återkopplingar och bollande av frågor tillsammans med oss vilket gjorde att vi kunde korrigera efter hand som saker dök upp. Vi kan verkligen rekommendera andra att ta hjälp med den här typen av arbete säger Mari.

– Det handlar om att skapa en gemensam bild av nuläget, för att sedan hitta möjliga förbättringar som kan ta verksamheten mot det önskade läget säger Christopher Sund, Industriutvecklare IUC Industrihubb.

Det var superkul att få möjligheten att jobba med Guldsmedshyttan och hjälpa dem vidare. Vilket engagemang hos alla medarbetare och ledning. Och vilken potential de har att bli ännu bättre! säger Chistopher. 

IUC Industrihubb kan stötta ditt företag med liknande kortare insatser för att komma vidare om ni kört fast, eller för att få hjälp med de första stegen, oavsett om det handlar om ledtider, förbättringar, principer eller vad era behov nu kan vara.

Vill du också ha hjälp av IUC Industrihubb? Kontakta Anders.

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via

Automation | Robotisering | Utveckling

”En lärorik workshop, där alla deltagare fick chansen att programmera en robot”

IUC Industrihubb bjöd in till workshop med fokus på kollaborativa robotar. Hur kan vi öka den kollaborativa robotens användning och…

24 mars, 2023 — Lästid 6 min

IUC erbjuder | Medarbetare

Välkommen Thomas!

Vi hälsar Thomas Olsson varmt välkommen till oss på IUC Industrihubb i rollen som industriutvecklare. Vad kommer du att jobba…

11 april, 2024 — Lästid 2 min

IUC Industrihubb erbjuder | Utveckling

Strategiskt bollplank i ledningsgruppsarbetet

Mattias Brink, VD på Itaab Trading AB träffade Anders Moberg under hösten 2022 när Anders var på besök för att…

10 mars, 2023 — Lästid 1 min

IUC erbjuder | Komptensbehov

Strategiskt stöd inom kompetensförsörjning  

Från och med nu har Industrihubben ett nytt erbjudande till länets industriföretag. Vi kommer att kunna erbjuda stöd till det…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min