Workshop 1. Utmaningar inom skärande bearbetning

Workshop 1. Utmaningar inom skärande bearbetning

Det är en utmaning att ständigt vara uppdaterad inom området skärande bearbetning och samtidigt utveckla nya kompletterande kompetensområden. Allt sammantaget av stor betydelse för företagets framtida utveckling, konkurrenskraft och i många fall, överlevnad.

Den 22 februari 2022 bjuder IUC / Stål & Verkstad, IUC Dalarna, IUC Gävleborg och Industrihubb Örebro län i samarbete med RISE, in till den första workshoppen av två som riktar sig till företag inom skärande bearbetning.

Tanken är att ge deltagarna en nulägesbild över utveckling, förändringar, aktuella trender och utmaningar på området. För bästa effekt ser vi helst att minst två personer från varje företag deltar.

WORKSHOP 1 – Skärande bearbetning och effektivt arbetssätt

Under denna workshop kommer vi att utveckla kunskaper inom:

• Skärande bearbetning, komplement till den information du får från din verktygsleverantör.
• Effektivt, lönsamt arbetssätt: Omställningar, värdeflöden, tillgänglighet och underhåll.
• Automation och digitalisering ur ett medarbetarperspektiv.

Workshoppen avslutas med en ”Hemläxa” till nästa gång.

Vill du veta mera? Kontakta oss

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via