Teknikworkshop

Teknikworkshop: Digitalisering av värdekedjan

Digitalt

21 september 2023 kl. 9-12

Anmäl här
Teknikworkshop: Digitalisering av värdekedjan
Digitalt
21 september 2023 kl. 9-12

Kostnadsfri workshop med fokus på digitalisering och hållbarhet. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen er? Välkommen till teknikworkshop!

Genom digitalisering kan information delas effektivare, både inom och mellan företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa effektivare processer med bättre resursutnyttjande och generera nya värden för framtida konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion.

Varje företag är unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns sällan färdiga lösningar.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill stärka er konkurrenskraft genom att öka er grad av digitalisering. Är du nyfiken och vill veta mer om hur digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjan? Vill du veta hur en ökad grad av digitalisering kan stärka ert hållbarhetsarbete? Under workshopen ges chans att knyta kontakt med forskare och andra företag.

Varför digitalisera värdekedjan?

Syftet med workshopen är att inspirera dig som företag till att fortsätta digitalisera er verksamhet och kunna dra nytta av digitaliseringen i ert hållbarhetsarbete.

Genom att digitalisera värdekedjan kan det bidrar till att:

  • möjliggöra effektiv kommunikation och handel i värdekedjan
  • skapa nya sätt att samarbeta i värdekedjan och skapa värden
  • hitta effektiva sätt att utbyta data mellan företag
  • identifiera behov av samarbete i värdekedjan för att bibehålla och skapa ny konkurrenskraft
  • tydliggöra vikten av effektiva digitala informationsflöden internt och därmed skapas förutsättningar för fortsatt förbättringsarbete.
Föreläsare

Vi som håller i workshopen är:

  • Martin Friis, digitaliseringsexpert, Teknikföretagen och Produktion2030.
  • Magnus Mörstam, digitaliseringsexpert, Teknikföretagen och Produktion2030

Du får lära dig mer om ”Reseguiden för industriell digitalisering” – ett strukturerat arbetssätt för företag som vill påskynda sin digitaliseringsresa, framtaget inom projektet Produktion2030 Digitala Stambanan.

Anmäl dig här!

Frågor

Maila ev frågor till:
elin.hultman@skill.se
roger.lundin@ri.se

Dela via