Teknikworkshop

Teknikworkshop: AI för att optimera produktionsprocessen

Digitalt

12 september 2023 kl. 9-12

Anmäl här
Teknikworkshop: AI för att optimera produktionsprocessen
Digitalt
12 september 2023 kl. 9-12

Kostnadsfri workshop med fokus på AI, produktionseffektivisering, hållbarhet och digitalisering. Hur kan ni som industriföretag använda AI i er produktion och vilken potential finns det för att tillämpa AI i olika faser av en produkts livscykel? Välkommen till teknikworkshop!

I den här workshoppen fokuserar vi på AIs möjligheter inom industrin, med särskilt fokus på produktion. Workshoppen ger dig insikt kring möjligheterna att använda AI i produktionen och verktyg för att ta fram en plan för att utnyttja AIs möjligheter i ditt företag. Ni kommer att få inblick i den senaste utvecklingen när det gäller tillämpning av AI i olika faser av en produkts livscykel och AIs potential för miljömässig hållbarhet.

Under workshoppen kommer ett forskningsprojekt med fokus på att optimera produktionsprocessen att presenteras. Projektet bidrog med metoder och strategier som kopplade AI-baserade effektiviseringar till miljömässig hållbarhet som kan tillämpas på ett brett spektrum av sektorer. Under forskningsprojektet användes en språkteknologi för att hitta mönster i produktionsfel.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som ansvarar för produktionsprocesser och kvalitetsledning inom producerande/tillverkande företag. Workshoppen kommer att kartlägga AIs befintliga och potentiella tillämpningar i moderna produktionsprocesser. Under workshoppen ges chans att knyta kontakt med forskare och andra företag.

Varför använda AI i er produktion?

Syftet med workshoppen är att inspirera dig som företag till att dra nytta av AI.

Genom att implementera AI i produktionsprocessen kan det bidra till:

 • ökad kvalitet och minskat antal avvikelser
 • ökad resurseffektivitet
 • ökad förmåga att gå från reaktiv till proaktiv
 • förbättrad kostnadseffektivitet
 • att förbättra kapaciteten och konkurrenskraften för nästa nivå av digitalisering med strategisk användning av AI
 • att öka miljöprestanda och resurseffektivitet
 • att insamlade data från hela livscykeln ger insikter för ständiga förbättringar inklusive design av nästa generations produkter

Hela workshoppen bygger på resultatet av ett Produktion2030-forskningsprojekt som avslutas i augusti 2023. I projektet ingår Linköpings universitet och Mälardalens universitet. Medverkande företag är Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, Siemens Energy i Finspång samt teknologiföretagen Imagimob och Addiva.

Klicka här för att läsa mer om forskningsprojektet!

Anmäl dig här! 

Föreläsare

Vi som håller i workshopen är:

 • Peter Funk, professor i AI, LiU.
 • Johannes Matschewsky, biträdande universitetslektor i circular design, LiU
 • Tomohiko Sakao, professor i lifecycle engineering, LiU
Frågor

Meila frågor till:
Elin.hultman@skill.se
Roger.lundin@ri.se

Eller lokalt till

anders.moberg@iucindustrihubb.se

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

 • 072-146 07 49

Dela via