Teknikworkshop: AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri

Via Zoom

Tisdag 14 mars kl 9-12

Anmäl här
Teknikworkshop: AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri
Via Zoom
Tisdag 14 mars kl 9-12

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvalitetsbrister i produktionen? Lär dig mer om den stora potential som finns i användandet av maskininlärningstekniker för bildanalys och låt dig inspireras av möjligheterna.

Workshoppen ger insikt i den senaste generationen av industriella vision-system som använder sig av AI-baserad bildanalys. Deltagarna får en introduktion till maskininlärningstekniker och en insikt i hur kraftfulla dessa tekniker kan bli när de kombineras med ett vision system för att kontrollera kvalitet i produktionen.

Workshoppen ger också exempel på olika industriella problem som är lämpliga att lösa med AI-baserad bildanalys samt en introduktion till vilka egenskaper det är hos problemen som gör dom mer eller mindre lätta att lösa med hjälp av maskininlärningstekniker.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som inte har några tidigare kunskaper inom maskininlärning eller AI-baserad bildanalys. Du jobbar inom tillverkande industri där ni ser potential i att upptäcka och hantera kvalitetsbrister i produktionen.

Denna teknikworkshop utgår från projektet Produktion2030: VISION. I projektet samverkar Högskolan i Skövde, Volvo Group, Volvo Cars, Jonsac, Industrial Development Center West Sweden, RISE IVF och Jönköping University.

Anmälan

Anmälan görs på Produktion2030s hemsida.

Anmäl dig till workshopen

Teknikworkshoppar är en del av Produktion 2030 där Rise, IUC, mfl samverkar för att erbjuda små och medelstora tillverkningsföretag handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar och kurser ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.
Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft.

Vill du veta mera? Eller göra en intresseanmälan? Kontakta oss!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Industriutvecklare

076-771 75 55

Christopher Sund

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 076-771 75 55

Dela via