Övning med RISE i ställtidsreduktion (SMED) hos ett värdföretag

Hos ett värdföretag i Lindesberg.

30/3 ca kl 8-16

Övning med RISE i ställtidsreduktion (SMED) hos ett värdföretag
Hos ett värdföretag i Lindesberg.
30/3 ca kl 8-16

SMED syftar till att ställa om en maskin/maskingrupp från att tillverka en produkt till att tillverka en annan på så kort tid som möjligt. Många gånger rör det sig inte om några stora investeringar för att reducera maskiners totala omställningstid. SMED har visat sig vara den i särklass bästa metoden för att reducera ställtider i maskiner och utrustningar.

Arrangeras av IUC Stål & Verkstad, IUC Dalarna, IUC Gävleborg och IUC Industrihubb i samarbete med RISE.

Upplägg

Vi studerar ett ställ som normalt tar 30-90 min. Vi är max 4 företag och totalt max 10 personer.

Målgrupp

Målgruppen är beslutsfattare som driver kortare omställningar: produktionsteknik, personal som ”ställer” och produktionschefer.

Plats

Hos ett värdföretag.

Datum

30/3, men vid stort intresse kan fler tillfällen arrangeras.

Program

En heldag ca kl 8-16:

  • Ett teoripass ca 45 min: Varför kortare ställ samt hur vi går
    tillväga rent praktiskt
  • Ut i verkligheten och kartlägg. Flera personer deltar, checklistor finns. En som dokumenterar, en tar tid, en kartlägger ställarens arbetsplats och ev en som filmar eller fotar.
  • Därefter genomgång av kartläggning i ett grupprum och börjar analysera/studera inre resp yttre ställ, vilket resulterar i stationens förutsättningar för kortare ställ.
  • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter tillsammans med gruppen.
  • Företaget själva genomför ”stället” vid ett senare tillfälle, då de följer handlingsplanen och analyserar själva och ser ytterligare finjusteringar som
    reducerar stället.

Uppföljningsmöte

Ett gemensamt uppföljningsmöte via Teams för att se hur värdföretaget har trimmat stället utifrån handlingsplanen. Möjlighet för alla deltagare att ställa frågor.

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta din IUC organisation.

Workshopledare

Roger Lundin, RISE

Pris

1500kr på deltagande företag.

Vill du veta mera eller göra en intresseanmälan? Kontakta oss!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via