Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030

Workshop

Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Online

Onsdag 10 maj kl 9-12

Anmäl här
Arrangeras av IUC och RISE inom ramen för Produktion 2030
Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll
Online
Onsdag 10 maj kl 9-12

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till – så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning.

En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll.

På denna teknik-workshop kommer ni få lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3HDFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

För vem?
Teknikworkshoppen riktar sig till er som arbetar på tillverkande företag och är intresserade av ständig förbättring, analys av data, rotorsaksanalys och underhåll.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Onsdag 10 maj, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 8 maj 2023

Anmälan här

Inbjudan PDF

Workshopledare
Forskare Wilhelm Söderkvist Vermelin, RISE.

Frågor:
Mejla frågor till mikael.jakobsson@iucindustrihubb.se eller anders.moberg@iucindustrihubb.se

Varmt välkomna!


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Vill du veta mera? Kontakta oss gärna!

Industriutvecklare

072-160 44 48

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-160 44 48

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via