Workshop 3. Skärande bearbetning

Workshop 3. Skärande bearbetning

Workshop – Skärande bearbetning – Träff 3

 Agenda 08.00-12.00

  • Intro och kort återblick
  • Maskinstatus och värdflödet, Magnus och Lars-Gustaf
  • Skapande av engagemang och motivation hos medarbetare:
    Våra roller, jaget/laget/företaget. Hur kan vi engagera alla i förändringsarbetet.
  • Ställtidsreduktion. Definition, organisering, koppling till kund och medarbetare, hur driver man, hur gör man?
  • Företagen kommenterar hemarbete
  • Generellt om SMED, Inre och Yttre ställ, återkommande artiklar
  • Specifikt kring skärande bearbetning för omställning av nya produkter

Vill du veta mera? Kontakta oss

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via