Övning i ställtidsreduktion visade på 70 % möjlig minskning

IUC Industrihubb har tillsammans med RISE arrangerat en övning i metoden SMED (Single Minute Exchange of Die). SMED syftar till att ställa om en maskin/maskingrupp från att tillverka en produkt till att tillverka en annan på så kort tid som möjligt.

Många gånger rör det sig inte om några stora investeringar för att reducera maskiners totala omställningstid och SMED har visat sig vara den i särklass bästa metoden för att reducera ställtider i maskiner och utrustningar.

Övningen i SMED ägde rum hos Meritor som stod som värdföretag. Deltagande företag var Lantmännen Unibake, Bergströms Mekaniska, PartnerTech och Meritor och övningen hölls av Roger Lundin från RISE.

En maskingrupp stod till deltagarnas förfogande och tillsammans analyserades ett ställ med mål att bryta ner detta till inre samt yttre ställ och sedan se hur detta kunde reduceras.

– Det var engagerade deltagare som var med och det diskuterades högt och lågt om idéer, förbättringar och möjliga förslag till reducering av ställtid. Resultatet mynnade ut i att en minskning av ställtiden skulle kunna var möjlig med ca 70% genom olika åtgärder berättar Roger Lunding på RISE.

– Det kom fram flera idéer att spinna vidare på, allt från ställblad, standardiserat arbete och hur output påverkas av flera produkter när ställtiderna reduceras. Kortsiktiga och långsiktiga mål diskuterades samt hur metodiken kan användas i flera områden. Kort sagt en lärorik och givande dag fortsätter Roger Lundin och reflekterar över vilken drivkraft det finns när en grupp avsätter tid för djupare diskussion kring en gemensam frågeställning, i detta fall SMED.

Stort tack till Meritor som ställde upp som värd med lokal och maskin.

Ett engagerat gäng som kom fram till många förbättringsåtgärder inom ställtidsreduktion.

Industriutvecklare

072-1604448

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-1604448

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via

Flödeskartläggning | IUC erbjuder | Utveckling

Med fokus på förbättringar i flödet och företagets vi-känsla

Guldsmedshyttans mekaniska erbjuder legotillverkning i form av svetsning och skärande bearbetning. Det handlar om fåstyckstillverkning och stora detaljer, ofta p…

23 maj, 2023 — Lästid 5 min

Nätverk

Kvalitetsnätverk bygger relationer inom industrin

Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas. Ämnesnätverket Kvalitet är ett bra exempel för…

21 maj, 2023 — Lästid 2 min

IUC erbjuder | Utbildning

Ny medlemsförmån - Diploma Utbildningar

Medlemsförmån – Sveriges största utbildningsplattform Vi har möjligheten att presentera en riktigt bra medlemsförmån på utbildningsområdet. Företaget Diploma Utbildning har…

11 maj, 2023 — Lästid 2 min

IUC Industrihubb | Visualisering

Visual LIFT – ett stöd vid visualiseringsinsatser

Är ni intresserade av att arbeta mer med visualisering? Är ni ett litet eller medelstort företag? Då finns ett bra…

14 april, 2023 — Lästid 1 min