Kvalitetsnätverk bygger relationer inom industrin

Nätverk har i alla tider fått människor att lyfta blicken, samverka och utvecklas. Ämnesnätverket Kvalitet är ett bra exempel för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbete och kvalitetssystem och arrangerades av MITC – Mälardalen Industrial Technology Center och IUC Industrihubb. Under ett års tid har medverkande företag träffats, diskuterat, lärt av varandra, fått inspiration från föreläsare och byggt relationer.

– Nu är det lätt att lyfta luren för att prata med en kollega på ett annat företag säger Christopher Sund.

Det här ämnesnätverket var ett experiment som föll mycket väl ut och är nu en ritning för pågående och kommande ämnesnätverk. Formen, frekvensen och utrymmet för att bygga relationer har följt med till nätverk kring ERP-systemet Monitor som nyss avslutades och till det nätverk kring personsäkerhet och olycksförebyggande arbete som startar den 24/5.

– Det har inte bara varit intressanta möten och diskussioner under gångna året, vi har även utökat vårt nätverk. Arbetsmetoder har redan delats mellan våra företag, vilket är superskoj. Jag kan bara tacka och bocka för att jag fick möjligheten att vara en del av den här gruppen och ett stort tack till Christopher på IUC som höll i taktpinnen och bjöd på gofika säger Stephan Degners, Stoneridge.

Medverkande företag:

  • Mari Andersson-Jansson, på Guldsmedshyttans Mekaniska AB, som också var värd för sista träffen.
  • Calle Aspegren på SVAB
  • Stephan Degner på Stoneridge
  • Elinor Landén på Sigma Polymer Group
  • Liliana Josefsson på Emhart Glass Sweden AB
  • Daniel Svensson på ELISOLATION HTM AB
  • Daniel Ambrosy på Karlskoga CNC Quality AB

Vill du vara med i nästa grupp? Eller i ett annat nätverk kring ett annat tema? Hör av dig till Anders på IUC Industrihubb.

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Dela via

IUC Industrihubb erbjuder | Nätverk

Produktionschefsnätverket - Nu öppnar anmälan

Vi fortsätter med att genomföra nätverk. Nu satsar vi på ett nätverk för produktionschefer. Ett litet nätverk där en grupp…

27 mars, 2023 — Lästid 2 min

Flödeskartläggning | IUC erbjuder | Utveckling

Med fokus på förbättringar i flödet och företagets vi-känsla

Guldsmedshyttans mekaniska erbjuder legotillverkning i form av svetsning och skärande bearbetning. Det handlar om fåstyckstillverkning och stora detaljer, ofta p…

23 maj, 2023 — Lästid 5 min

IUC erbjuder | Utbildning

Ny medlemsförmån - Diploma Utbildningar

Medlemsförmån – Sveriges största utbildningsplattform Vi har möjligheten att presentera en riktigt bra medlemsförmån på utbildningsområdet. Företaget Diploma Utbildning har…

11 maj, 2023 — Lästid 2 min

IUC Industrihubb | Visualisering

Visual LIFT – ett stöd vid visualiseringsinsatser

Är ni intresserade av att arbeta mer med visualisering? Är ni ett litet eller medelstort företag? Då finns ett bra…

14 april, 2023 — Lästid 1 min