Insats för effektivare lödprocess

Insats för effektivare lödprocess

Cabinova Electronics AB är ett servicecentrum för elektronikproduktion och färdiga produkter med en unik produktkunskap. Deras marknad finns hos företag både nationellt och internationellt. Cabinova har utvecklat och producerat elektronik sedan 1980-talet. och har en modern maskinpark med kompetenta medarbetare som kontinuerlig jobbar med utveckling av både  personal och verksamhet.

När IUC Industrihubb tog kontakt, framkom idéer och behov att ytterligare kunna förbättra produktionen för selektivlödning av hålmonterade kretskort på ett mer effektivt sätt och samtidigt öka flexibiliteten i processen.

Tillsammans med Marcus With, produktionschef på Cabinova, togs ett förslag fram på hur en justering och optimering skulle kunna göras och IUC kontaktade och upphandlade rätt kompetens för stötta i uppgiften.

Under vintern 2023 optimerades maskinen och byggdes om med bla. automatiserad laddning, ytterligare tips om justeringar samt byte av löd munstycke gjordes i samband med optimeringen.

Marcus With och Lukas Dahlström synar kvaliteten i den nya processen.

Marcus visar stolt upp resultatet där man nu ökat effektiviseringsgraden, blivit mer flexibel och att kvalitén ökat och efterjustering i princip helt försvunnit. Lukas Dahlström berättar att han nu håller på att ytterligare intrimning av processen och han idag inte behöver stå och ladda in kretskorten för hand utan kan ägna sig åt andra uppgifter medan maskinen går.

På frågan om insatsen höjt produktivitet, utvecklingsförmåga och/eller er konkurrenskraft? Svarar Marcus:

Ja på alla tre skulle jag säga. Vi har förenklat programmering och underhåll. Vi fick värdefulla tips som gör processen snabbare genom några mindre investeringar.

Insatsen gjordes i projektet Starkare industri som medfinansieras av Europeiska unionen och Region Örebro län.

Dela via

Projektinsats

Åtta insatser från Starkare industri

Åtta insatser från Starkare industri Vi kan nu stolt visa på några insatser som vi har kunnat göra genom projektet…

23 februari, 2024 — Lästid 1 min

IUC Industrihubb | Medarbetare

Välkommen Lena!

Vi hälsar Lena Kihl varmt välkommen till oss på IUC Industrihubb i rollen som projektledare. Lena kompletterar vårt team av…

24 april, 2024 — Lästid 2 min

IUC Industrihubb

Ägardirektivet är överlämnat 

Under årsmötet onsdagen den 10 april överlämnade ägarföreningens ordförande Torbjörn Appelqvist ceremoniellt ägardirektivet till Dan Ekholm ordf. i aktiebolaget IUC…

24 april, 2024 — Lästid 1 min

Allmänt | IUC Industrihubb

Ny styrelse är vald 

Sedan årsmötet den 10 april har Industriföreningen Industrihubb en ny styrelse. Huvuddelen av styrelsen fortsätter men stärks upp med tv…

22 april, 2024 — Lästid 2 min