Lämna ett förslag!

Det kan vara på en aktivitet, utbildning, ämnesnätverk, fokusgrupp, osv. Eller på något EU-projekt du tycker vi ska söka till länet eller en rapport du önskar.

Det går också bra att säga till att man vill ha hjälp med någon insats för sitt företag (antagligen projektfinansierat eller till självkostnadspris.) Ja du kan skriva nästan vad du vill.

Det går givetvis bra att bara prata, maila och ringa oss också. Se kontaktuppgifter nedan. Vi är här för dig!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49

Industriutvecklare

072-220 01 68

Eva Ahlin

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-220 01 68

Projektledare

072-229 71 47

Lena Kihl

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 072-229 71 47

Industriutvecklare

072-160 44 48

Mikael Jakobsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-160 44 48

Industriutvecklare

072-222 71 07

Sophia Burman

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-222 71 07

Industriutvecklare

072-222 72 67

Thomas Olsson

Industriutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 072-222 72 67