Industrin påverkas av många externa faktorer utanför egen kontroll. Försörjningskedjan har man dock större makt över. Genom detta pilotprojekt kan vi skapa metodik och förutsättningar för fler regionala affärer, vilket stärker oss som industriregion.

Rapporter visar på att svenska företag flyttar mer av sina inköp från tillexempel Asien till Europa. Leverantörens påverkan på klimat och miljö liksom leveransavståndet till Sverige får ökad betydelse för företagens val av leverantörer i framtiden. Då vill vi ge inköparna möjlighet att köpa regionalt i större utsträckning. Regionala affärer leder bland annat till kortare leveranstider, minskade lagerbehov, lägre miljöpåverkan och ökad resiliens. Regionala affärer är affärer på, och för, en ekonomiskt och socialt hållbar marknad.

I sken av detta väljer vi att testa en metodik för att stärka våra regionala försörjningskedjor. Det vill vi göra tillsammans med ett mindre antal regionala kunder och ett mindre antal regionala leverantörer. Projektet tar fram en metodik och verifierar den i den regionala industrin.

Vilka krav ställer de stora regionala kunderna på sina underleverantörer både nu och i framtiden? Hur ser de individuella underleverantörernas förmåga ut kopplat till dessa krav? För de gap som finns mellan krav och förmåga undersöker vi om det finns stöd att ge till den lokala underleverantören som vill bredda sin kundbas.

Ambitionen är att verifiera en metodik på en handfull regionala företag och förbereda oss för framtida utlysningar inom området. Under projektet kommer vi intervjua ca tre kundföretag samt tre leverantörer.

Projektet riktar sig till företag i hela länet genomförs i samverkan med Västra Bergslagens Industriförening och Möckelnföretagen och slutredovisningen planeras i januari 2023.

Finansieras av Region Örebro län

Vill du veta mera? Kontakta oss!

Industriutvecklare/VD

072-146 07 49

Anders Moberg

Industriutvecklare/VD

Kontaktuppgifter

  • 072-146 07 49