Våra satsningar

IUC Industrihubb är projektägare eller projektdeltagare i flera projekt med syfte att stärka industrin i Örebro län och därmed skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar.

Omställningslyftet

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen?

Målet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Läs mer om Omställningslyftet

Pilotprojekt för Regionala försörjningskedjor

För länets industriföretag råder en volatil affärsmiljö med många utmaningar som inte går att styra över. Dock kan man styra över vissa delar, exempelvis störningarna i leveranskedjorna. Genom detta pilotprojekt kan vi skapa metodik och förutsättningar för fler regionala affärer, vilket stärker oss som industriregion.

Projektet genomförs i samverkan med Västra Bergslagens Industriförening och Möckelnföretagen.

Läs mer om Regionala försörjningskedjor